NAVNET YNGVAR

Det er kun fire menn i Norge som har navnet Yngvar som fornavn og Holm som etternavn. Da morfar var populær ”plateprater” i ukebladet Det Nye på 50-60 og 70-tallet, hendte det at han fikk brev fra utlandet med kun ”Yngvar Holm, Norway” på konvolutten - og det kom alltid fram til rette adressat!
Den gang Yngvar ble født (1931) var det et populært guttenavn, men etter 2. verdenskrig var det ikke mange som døpte sønnene sine Yngvar lenger. Statistisk Sentralbyrås navnestatistikk viser at det knapt er noen som får det døpenavnet i dag.
Yngvars navnedag er forresten 25. september. Navnet er dannet av Ing og Yngve som er et annet navn på guden Frøy, i følge leksikonet. Opprinnelig er det Harjar, som betyr kriger eller høvding, og det kan man i aller høyeste grad si at vår bestefar har vært!

BARNDOM

Da Yngvar Holm fylte 60 år, portretterte Aftenpostens kulturredaktør Finn Jor jubilanten
under overskriften ”Virkeligheten bak myten”. Han omtalte Holms mange tiltak opp gjennom årene og skrev blant annet: ”Han (YH) er ikke født med noen sølvskje i munnen. Han vet atskillig om hva det er å ha det vondt her i verden. Det er vel derfor han har følt så sterkt for dem som hadde det slik… Og man skulle nesten våge den påstand at for hver gang den ene Yngvar Holm sto foran kulissene, sto den andre bak, et annet sted.
Da han fikk Kongens fortjenstmedalje i gull, var det ikke for skriveriene i Det Nye eller for radiokåseriene eller initiativet til Spellemannprisen. Det var for en skjult innsats som kanskje begynte i Morgenposten i 1957, da han kom på tanken å dele ut julegleder til eldre før jul. Det fortsatte i 1962 da han kom inn i flyktningearbeidet via Ullteppeaksjonen. Alene
denne delen av hans virksomhet omfatter mer enn 25 tiltak. Deriblant mange aksjoner der han hadde hånd om PR-opplegget”, skriver Jor blant annet.
I store deler av sin barndom vokste Yngvar Holm opp på det katolske barnehjemmet St. Josephs Institutt i Oslo og gikk på St. Sunniva-skolen fra første til syvende klasse. Det var ingen lys og lett barndom. Dette har han da også gitt uttrykk for i sin bok ”Swing it” og ellers fortalt litt om til oss barnebarna. Nonnene var ikke de rette til å oppdra viltre gutter og det ble derfor mye avstraffelse og dystre minner, men som han etter hvert klarte å legge bak seg.

ARVELIG BELASTET

Journalist Øyvind Refsnes skrev ved en anledning: ”Yngvar Holm er arvelig belastet når det gjelder interessen for musikk-kultur. Hans farfar, Per Alfred Holm, var en av de første borgere i Christiania som startet grammofonforretning i hovedstaden. Det skjedde rundt århundreskiftet 1900. Holm ble med andre ord oppflasket med plater og musikk helt fra barnsben av.
Som ung gutt kom han også med i Oslo Domkor under ledelse av kantor Arild Sandvold og Sølvguttenes Torstein Grythe som dirigent. Han begynte dessuten å spille piano
(men gav det opp etter hvert. Red. kommentar), og startet like etterpå en meget lang karriere som aktiv og meget anerkjent musikkskribent i den nå nedlagte, men legendariske Oslo-avisen Morgenposten. Samtidig gikk starten for en årelang rekke artikler i ukepressen og musikkprogrammer i radio.
Alt dette har gitt mange generasjoner nordmenn impulser for musikk som en sentral kulturimpuls”, skriver Refsnes blant annet.
Yngvars farfar var innvandrer. Han kom fra Sverige og vokste opp på Karlsborgs festning ved Vättern. Der var hans far, Pehr Johan Holmqvist, artillerist. Han fikk sågar
”Kungens hedersmedalj för nit og redlighet i rikets tjänst”, som det står inngravert på medaljen som nå befinner seg i skuffen hjemme hos oldebarnet Yngvar.
Da Per Alfred kom til fots fra Sverige til Christiania, skjønte han straks at han måtte ”sage av kvisten” og kalle seg Holm - om han skulle ha sjanse til å etablere seg i forretningslivet. Rundt 1905 var man ikke særlig glad i svenskene her i landet...
Svensken startet opp i Osterhausgaten 11 med forretningen P.A. Holm & Co og reklamerte i avisene med ”Stort Udvalg i bedste Grammofoner og Plader. Afbetaling indrømmes. Katalog gratis.”
Yngvar Holm har fortalt om hvor stritt hans farfar hadde det med å livnære seg. Han syklet rundt i Christiania og hentet inn avbetalingsbeløp på fem kroner i uken fra kunder som hadde kjøpt grammofoner eller plater!

Vitae

Yngvar Holm, Lachmannsvei 10 B. 0495 Oslo
Født: 1.juli 1931 i Bærum
Foreldre: Andrea og John Holm
Gift med Eva Holm (født Johnsen)
To barn: Lena og Per-Yngvar

Utdannelse

 • Immatrikulert ved Universitetet i Oslo
 • Examen Artium, engelsklinjen, Oslo Katedralskole som privatist
 • St. Sunniva skolen
 • Luftforsvarets Fotolaborantskole
 • The London School of English
 • Journalistakademiet
 • Bedriftsøkonomisk Institutt, public relations
 • MMM-skolen i Dayton, USA, to kurs
 • En rekke andre skoler og kurs

Praksis

 • Journalistlærling i Fylkesavisen, Grenland
 • Vernepliktig journalist i Mannskapsavisa
 • Journalist i Morgenposten (10 år)
 • Eget firma for presse og public relations, 4 år
 • Adm. direktør i Farverådet, INBO og IFI , tilsammen 28 år
 • Forfatter på heltid (fra 1995)

Annen praksis

 • Frilans musikkmedarbeider i Det Nye, 18 år
 • Frilans medarbeider i NRK/radio, siden 1947
 • Aksjonsleder for en rekke innsamlingsaksjoner og kampanjer, blant annet for Norges Røde Kors, Det norske Flyktningeråd, Skibladners Venner, mfl. 40 år
 • Redigert/skrevet mer enn 50 bøker
 • Redaktør for en rekke tidskrifter og blader
 • Fast sekretær for Spellemannprisen, 11 år

Organisasjoner

 • Porsgrunn Filmklubb, formann
 • 11 Oslo Speidergruppe, leder
 • Jazz-Journalistenes Klubb, formann
 • Morgenpostens Redaksjonsklubb, sekretær
 • Vest-Vika Vel, sekretær og PR-sjef
 • Maridalen Rotary Klubb, charterprsident og stifter
 • Rotary Distrikt 2310, medlem av Distriktsrådet
 • Rotary Foundation, formann i stipend/innsamlingskomiteen
 • Hovedkomiteen for Rotarys 75 års jubileum, Hovedkomiteens formann
 • Skibladners Venner, styremedlem
 • Oplandske Dampskibsselskap, formann i Jubileumskomiteen
 • Skibladners PR-komite, formann
 • Røde Kors tidskrift, medlem av redaksjonskomiteen
 • President Torstein Dales Minnefond i Røde Kors, stifter og medlem
 • Presidentens Rådgivende Utvalg i Røde Kors, medlem
 • Aksjons- og katastrofekomiteen i Røde Kors, formann og medlem en rekke ganger
 • Ungdommens Røde Kors, medlem av juryen
 • Det norske Flyktningeråd, en rekke komiteer og utvalg
 • PR-rådgiver for Rotarys verdenspresident 1983-84
 • Spellemannprisen , medstifter og fast sekretær i 11 år
 • Grefsenåsen Sameie, styremedlem

Medlemskap

 • Norsk Faglitterær Forfatterforening
 • Maridalen Rotary Klubb
 • Seniorklubben for journalister og redaktører
 • Pressehistorisk forening
 • Historielaget Grefsen og Kjelsås
 • Den norske Friumurerorden

Hedersbevisninger

 • H.M. Kongens Fortjenestmedalje i Gull fra Kong Olav
 • Norges Røde Kors Hederstegn - organisasjonens høyeste utmerkelse
 • Det norske Flyktningeråds Plakett - organisasjonens høyeste utmerkelse
 • The Citation for Meritorius Service - høythengende utmerkelse fra Rotary International
 • Paul Harris-medaljen fra Rotary-distrikt 2210
 • Rotary-utmerkelsen "Four Avenues of Service Citation for individual Rotarians" fra Verdenspresidenten
 • Oslo Bys Kulturstipend
 • Skibladner-medaljen fra Oplandske Dampskibsselskap
 • Æresplakett fra Den spanske stat
 • Plakett fra Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Æresmedlem av Olav Duun-stiftelsen
 • Æresmedlem i Maridalen Rotary Klubb
 • Farverådets Hederspris - "Farvegutten"
 • Plakett fra organisasjonen Teelefonkontakt
 • Norges Røde Kors Fortjenstdiplom
 • Diplom fra FN's Høykommissær for Flyktninger
 • Diplom fra Det norske Flyktningeråd
 • Diplom fra de engelske krigsinvaliders organisasjon Blesma og Rafa
 • Røde Kors-plakett for "Afrika sulter"-aksjonen

- samt en lang rekke andre hedersdiplomer etc .