HUMANITÆR VIRKSOMHET

Da Aftenpostens kulturredaktør Finn Jor omtalte Yngvar Holm på hans 50-års dag, trakk han fram at ” jubilanten har vært med i toppledelsen for en lang rekke aksjoner både for Norges Røde Kors (som har gitt ham sitt hederstegn, det er organisasjonens høyeste utmerkelse) og Det norske Flyktningeråd. Og det er nesten ikke tall på de millioner han har vært med på å skaffe for lidende mennesker.
Også i Rotary har han vært særdeles aktiv - og er utmerket for det også. Han har vært ivrig med i aksjonen for å bevare ”Skibladner”, skriver Jor blant annet, og peker på at alle andre ville ha brukt to ganger 50 år for å ha oppnådd alt dette! ”Det er godt gjort”, konkluderer Jor.
Holms kulturvirksomhet - ikke minst oppussing av verneverdige bygninger rundt om  i landet - hører til hans mangeartede virksomhet, den gang han var direktør i Farverådet gjennom 28 år. Det sies at Yngvar Holm har reddet mange verneverdige hus fra forfall ved sine utallige puss opp-aksjoner.
I sitt 75 år har han vært opptatt å hjelpe til med å gjøre organisasjonen ”Telefonkontakt for eldre og uføre” kjent i forbindelse med deres 35 års jubileum. Til 40 års-jubileet i mai 2011 er Yngvar medlem av redaksjonskomiteen til jubileumsboken.

KONGEHUSET

Yngvar Holm har samarbeidet med Kongehuset gjennom alle år - fra Olav 5 til vår nåværende konge.
Yngvar har vært i audiens på Slottet en lang rekke ganger - først og fremst da han fikk H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull av Kong Olav i 1990, men også i forbindelse med humanitære aksjoner for Røde Kors, Blindeforbundet, Flyktningerådet m.fl. Han har overrakt kunstmapper og veldedighetsplater og bøker til inntekt for en rekke formål.
Yngvar Holm skrev også boken "Gla´kongen Olav den blide" til inntekt for Kronprinsesse Märthas Minnefond. Boken ble trykket i flere opplag.
Han redigerte også boken "Glede" til inntekt for Ungdommens Røde Kors. Daværende kronprins Harald skrev for øvrig forordet.
På bildene ser du Yngvar på Slottet (sammen med guvernør Knut Greger Eriksen) i forbindelse med at Harald fikk overrakt Rotarys høyeste utmerkelse: Paul Harris-medaljen.
PÅ det andre bildet er Yngvar sammen med Kong Olav om bord i Skibladner, der Yngvar var formann i hovedkomiteen for 120 års jubileet.
Yngvar sto også i spissen for Rotarys75 års jubileum, den gang Kong Olav var æresgjest ved jubileet. Ellers har han møtt hele Kongefamilien ved en rekke forskjellige anledninger, også Dronning Sonja.