Kontaktinformasjon:

Yngvar Holm
Privat: 22 15 67 67

MER OM YNGVAR

Du vil finne mer om Yngvar Holm ved å søke på internett under hans navn - eller Rotary (Maridalen Rotary Klubb), Bibsys, Norsk Faglitterær Forfatterforening, NRK’s rockprogrammer, Norgesglasset, bibliotekene, bokklubber, osv. Google har lagt ut en rekke intervjuer og artikler som handler om Yngvar Holm og hans mangeartede virksomhet. Og glem heller ikke å gå inn på Den store boken om Amerikabåtene, popsenteret og Wikipedia!

Yngvar Holms siste store bok gikk i tre opplag, tilsammen 8500 eksemplarer.
1. opplag sept. 2004, 2. opplag des. 2004 og 3. opplag juni 2005.